Subsidies en meer

Een leven lang ontwikkelen en leren voor iedereen mogelijk

Wil jij alles weten over financiële ondersteuning bij een loopbaan training en/of opleiding?

Loopbaan training subsidie

Tips voor subsidies | bijdragen:

  • Vraag bij je werkgever of zij bereid zijn een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld uit een mobiliteitsbudget.

  • Ben je lid van een vakbond? Zij financieren ook vaak een loopbaantraject.

  • Ook O&O-fondsen die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche hebben hier vaak een regeling voor.

stap budget

2023:   STAP budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen van maximaal € 1.000 per jaar. Kijk op www.stap-budget.nl, of download de brochure.

levenlanglerenkrediet duo

Wil je een opleiding volgen, zonder recht op studiefinanciering en jonger dan 56 jaar?

Dan kun je wellicht gebruikt maken van het levenlanglerenkrediet via DUO.
Gebruik de voorwaardenhulp om te zien of je recht hebt.

De belangrijkste voorwaarden zijn

  • een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo.
  • je bent jonger dan 56 jaar.
  • collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld de werkgever.
SLIM Regeling

Wil je tevreden en succesvolle werknemers die productiever zijn?

Ze zijn goede ambassadeurs voor het bedrijf! Goed werkgeverschap loont!

Investeer in een loopbaan training voor je medewerkers en maak gebruik van onderstaande financiële tegemoetkomingen:

  • SLIM regeling (2021) via de werkgever (MKB- en grootbedrijven), meer info www.inventivenl.nl.
  • een bijdrage uit het mobiliteitsbudget (indien beschikbaar).
  • Ook O&O-fondsen die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche hebben hier vaak een regeling voor.